Basements built since 1980

00000

glatthaar basement construction

Time lapse footage of a glatthaar basement under construction

Kellererstellung im Zeitraffer
Kellererstellung im Zeitraffer